Woning-
aanpassingen

Woningaanpassingen kunnen het leven van iemand met een beperking of ziekte een stuk vergemakkelijken.
Soms zijn ze zelfs noodzakelijk om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

In dat kader verplicht de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeenten om voor goede woonvoorzieningen te zorgen in de vorm van aanpassingen aan de woning, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een spreekluitster installatie, automatische deuropeningen, aangepast sanitair of een traplift.

Bent u minder beweeglijk door een beperking, ziekte of ouderdom?
Wij installeren alle medische aanpassingen op aangegeven van de WMO van uw gemeente.

We realiseren de aanpassing vakkundig zodat u weer prettig kunt wonen in uw eigen huis.
Daarbij kunt u er vanuit gaan dat we altijd op de hoogte zijn van de actuele regelgeving.
Zo kunt u in bepaalde gevallen subsidie krijgen voor de aanpassingskosten.